Programe Trajnimi & Edukimi pranë ACERC
Seminare, Workshop-e dhe Trajnime te mbajtura pranë ACERC
Note për shtyp me 15 qershor 2015
Programe Trajnimi & Edukimi pranë ACERC
Seminare, Workshop-e dhe Trajnime te mbajtura pranë ACERC
Note për shtyp me 15 qershor 2015
Programe Trajnimi & Edukimi pranë ACERC
Seminare, Workshop-e dhe Trajnime te mbajtura pranë ACERC
Note për shtyp me 15 qershor 2015
Programe Trajnimi & Edukimi pranë ACERC
Seminare, Workshop-e dhe Trajnime te mbajtura pranë ACERC
Note për shtyp me 15 qershor 2015
Programe Trajnimi & Edukimi pranë ACERC
Seminare, Workshop-e dhe Trajnime te mbajtura pranë ACERC
Note për shtyp me 15 qershor 2015
Programe Trajnimi & Edukimi pranë ACERC
Seminare, Workshop-e dhe Trajnime te mbajtura pranë ACERC
Note për shtyp me 15 qershor 2015

Programe Trajnimi & Edukimi pranë ACERC

Seminare, Workshop-e dhe Trajnime te mbajtura pranë ACERC

Note për shtyp me 15 qershor 2015

Në partneritet me industritë, qeverinë, institucionet ndërkombëtare dhe grupet e interesit, ACERC mbështet arsimin dhe aftësimin e vazhdueshëm profesional të stafit të specializuar dhe drejtues të ekonomisë dhe administratës. Me ane te rrjetit tone të gjere dhe të kualifikuar të bashkëpunëtoreve dhe trajnuesve të jashtëm, këshilltar dhe folës të mirënjohur në mbarë botën, ne ofrojmë zgjidhje të përshtatur për çdo kërkesë kualifikimi. Ne veçanti ne mbështesim shkëmbimet në nivel ekspertësh me konferenca dhe kongrese. Për me shume gjeni trajnimin tuaj profesional në katalogun tonë.

Back to top ↑