ACERC merre pjese në takimin me temë “Arritjet dhe Sfidat e Shqipërisë drejt Traktatit të Komunitetit të Energjisë"
Takim organizuar nga Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit me datë 21 korrik 2015, në Vila Tafaj, ora 10:00.
Përditësuar: 15 korrik 2015
ACERC merre pjese në takimin me temë “Arritjet dhe Sfidat e Shqipërisë drejt Traktatit të Komunitetit të Energjisë"
Takim organizuar nga Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit me datë 21 korrik 2015, në Vila Tafaj, ora 10:00.
Përditësuar: 15 korrik 2015
ACERC merre pjese në takimin me temë “Arritjet dhe Sfidat e Shqipërisë drejt Traktatit të Komunitetit të Energjisë"
Takim organizuar nga Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit me datë 21 korrik 2015, në Vila Tafaj, ora 10:00.
Përditësuar: 15 korrik 2015
ACERC merre pjese në takimin me temë “Arritjet dhe Sfidat e Shqipërisë drejt Traktatit të Komunitetit të Energjisë"
Takim organizuar nga Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit me datë 21 korrik 2015, në Vila Tafaj, ora 10:00.
Përditësuar: 15 korrik 2015
ACERC merre pjese në takimin me temë “Arritjet dhe Sfidat e Shqipërisë drejt Traktatit të Komunitetit të Energjisë"
Takim organizuar nga Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit me datë 21 korrik 2015, në Vila Tafaj, ora 10:00.
Përditësuar: 15 korrik 2015

ACERC merre  pjese  në takimin me temë “Arritjet dhe Sfidat e Shqipërisë drejt Traktatit të Komunitetit të Energjisë"

 

Takim organizuar nga Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit me datë 21 korrik 2015, në Vila Tafaj, ora 10:00.

Përditësuar: 15 korrik 2015

Të nderuar miq, Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit ka kënaqësinë t’ju ftojë në takimin me temë “Arritjet dhe Sfidat e Shqipërisë drejt Traktatit të Komunitetit të Energjisë".

Ky takim ka për qëllim të nxjerrë në pah progresin që Shqipëria ka në drejtim të përmbushjes së detyrimeve përkundrejt këtij traktati ku me rendësi për tu përmendur janë çështjet mbi efiçencën e energjisë, shfrytëzimi i energjive të rinovueshme, siguria energjetike dhe liberalizimi i tregut të energjisë.

Gjatë takimit do diskutohen mbi paketat ligjore që janë transpozuar dhe sfidat që vendi jone ka në implementimin e këtyre paketave. Në vazhdim do diskutohet edhe mbi rrugëtimin drejt përafrimit të ligjeve të detyrueshme si pjesë e këtij traktati. Në këtë takim do shpërndahet edhe studimi që IMMT ka kryer në kuadër të Programit Seniora “Auditimi Energjitik i Ndërtesave Publike”.

Të ftuar në takim do jenë përfaqësues nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë, Ministria e Mjedisit, Përfaqësues nga Organizatat Jo Fitimprurëse, ekspertë të pavarur të energjisë dhe mjedisit, student.

Takimin do mbahet me datë 21 korrik 2015, në Vila Tafaj, ora 10:00.

Agjenda

10:00 -10:15 Hapja e takimit Meivis Struga - Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit

10:15 -10:30 Fjala Përshëndetëse Rezart Kapedani - Qendra Rajonale e Mjedisit

10:30 -11:15 Politikat e “Traktatit të Komunitetit të Energjisë” Arritjet dhe Sfidat e Shqipërisë rreth zbatimit të direktivave dhe rrugëtimi drejt përafrimit se direktivave të këtij traktati Ardian Islami - Ministria e Industrisë dhe Energjitikes

11:15 -11:30 Pushim Kafeje

11:30-12:15 “Liberalizimi i tregut të energjisë në kuadrin rajonal të tregut të përbashkët evropian të energjisë” Dr. Lorenc Gordani, Drejtor i ACERC & Profesor i se Drejtës Evropiane

12:15-13:00 Diskutim i Hapur

13:00 Mbyllja

Back to top ↑