Open Invitation about Events in Energy and Related Fields (In Albanian)
Ftese per referim mbi Evente Publike ne Fushën e Energjisë dhe ato te Ndërlidhura
Note për shtyp me 15 qershor 2015
Open Invitation about Events in Energy and Related Fields (In Albanian)
Ftese per referim mbi Evente Publike ne Fushën e Energjisë dhe ato te Ndërlidhura
Note për shtyp me 15 qershor 2015
Open Invitation about Events in Energy and Related Fields (In Albanian)
Ftese per referim mbi Evente Publike ne Fushën e Energjisë dhe ato te Ndërlidhura
Note për shtyp me 15 qershor 2015
Open Invitation about Events in Energy and Related Fields (In Albanian)
Ftese per referim mbi Evente Publike ne Fushën e Energjisë dhe ato te Ndërlidhura
Note për shtyp me 15 qershor 2015
Open Invitation about Events in Energy and Related Fields (In Albanian)
Ftese per referim mbi Evente Publike ne Fushën e Energjisë dhe ato te Ndërlidhura
Note për shtyp me 15 qershor 2015
Open Invitation about Events in Energy and Related Fields (In Albanian)
Ftese per referim mbi Evente Publike ne Fushën e Energjisë dhe ato te Ndërlidhura
Note për shtyp me 15 qershor 2015
Open Invitation about Events in Energy and Related Fields (In Albanian)
Ftese per referim mbi Evente Publike ne Fushën e Energjisë dhe ato te Ndërlidhura
Note për shtyp me 15 qershor 2015

Open Invitation about Events in  Energy and Related Fields

Ftese per referim mbi Evente Publike ne Fushën e Energjisë dhe ato te Ndërlidhura 

Note për shtyp me 15 qershor 2015

Te Nderuar Anëtare,

Ne këtë seksion reflektohet iniciativa e ACERC për te referuar mbi eventet e interesit publik dhe ekonomik ne fushën e energjisë dhe ato te ndërlidhura qe zhvillohen kryesisht ne qytetin e Tiranës. Nisur nga projeksioni i ACERC per te shërbyer si një hub idesh është vendosur te krijohet një seksion me vete i cili do te jete i hapur dhe pa asnjë pagese.

Duke menduar se sa këtu me sipër përbenë një pike te interesit te përbashkët duam te ju ftojmë qe te na dërgoni periodikisht ose sipas mundësisë listën e eventeve qe jeni te interesuar te publikoni. Sigurisht qe nder te tjera ky bashkëpunim mund te formatizohet (duke sjelle një integrim me te thelle) ne formën e një partenariati (jo ekonomik) institucionalë.

Duke falënderuar për vëmendjen, ne lidhje për sa me sipër, mbetemi ne gatishmëri për çdo komunikim të mëtejshme.

ACERC Team

Back to top ↑