Albania Energy Market in Facebook

Follow Us

Twitter Page of the ACERC
AEM Group in LinkedIn

Held by Dr Lorenc Gordani, at meeting organized by Institute for Environment and Territory Management, Tirana, 21 July 2015

Published: 21 July 2015

Vitet e fundit sektori i energjisë është përfshire nga një reforme e thelle strukturore. Ne ketë kuadër, është një moment i mirë për të reflektuar mbi aspekte qe ne mënyrë te qenësishme prekin te gjithë sistemin ekonomik ne dekadat e ardhshme. Nisur dhe nga diskutimi pararendës çështjet qe do mbuloj shikojnë shtyllat kryesore qe përfshin ...

Copyright © All Rights Reserved ACERC 2013-2015 - Powered by AEM | Disclaimer